หวยหุ้นอียิปต์

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นอียิปต์ 00:00 19:00 19:50
  • เปิดแทงวันจันทร์ถึงพฤหัส และวันอาทตย์
  • ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นอิยิปต์ ในการออกผล
  • ดูผลหวยหุ้นอิยิปต์ได้ทางเว็บ : https://www.bloomberg.com/quote/EGX30:IND

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นอียิปต์