หวยหุ้นไต้หวันTWSE

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นไต้หวันTWSE 00:00 12:10 12:35
  • เปิดแทงวันจันทร์ถึงพฤหัส และวันอาทตย์
  • ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น TAIEX
  • ดูผลหวยหุ้นไต้หวันTWSE ได้ทางเว็บ : http://www.twse.com.tw/en

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นไต้หวันTWSE

วิธีดูผลหวยหุ้นไต้หวันTWSE